Znárodněním firmy B. Jarolímek a jejím sloučením s umělým socialistickým národním nadpodnikem  skončilo první dlouhé období čs. výplatního otisku. Agendu výplatních strojů převzal národní podnik NARPA Praha. O výplatní stroje a jejich otisky se staral závod 017 - 1.

Jedním z prvních otisků NARPy byl otisk stroje Francotyp  se sběratelským označením FR 6h - 4m (ov) - 1k ze dne 8. 8. 1950. Jedná se o velmi vzácný otisk (viz níže). Z historie víme, že tento národní podnik vydržel u tohoto oboru jen krátkou dobu a nestačil na tuto činnost, poté tuto agendu převzal specializovaný podnik Kancelářské stroje n.p. (viz můj příspěvek na tomto webu o Kancelářských strojích a jejich otiscích).  Tento podnik zvládl agendu výplatních strojů a otisků lépe než Narpa.

Národní podnik NARPA převzal i praxi firmy B. Jarolímek při výrobě nových otisků. Postup přípravy byl obdobný jako u soukromé firmy. Velkou roli hrály tzv. ozalidové kopie (jedna z ukázek ozalidky viz níže, tvorbu otisku prováděl národní podnik NARPA, jak je vidno z nátisku v dolní části celistvosti).Též se jedná o cennou celistvost dokládající historii výplatních otisků na našem území.

 

narpa 001

 

narpa 002