ARTIA, podnik zahraničního obchodu

Tento podnik byl založen v roce 1953 opatřením ministra zahraničního obchodu č. 1/53 jako akciová společnost pro dovoz a vývoz kulturních statků. Ještě ve stejném roce vyšla Vyhláška MZO  č. 300/1953, která zřizovala podnik pro zahraniční obchod. Další úpravu čekala  podnik ARTIA  v roce 1965, kdy byl definitivně ustaven podnik zahraničního obchodu ARTIA (Vyhláška č. 147/1965). Rok 1990 byl rokem zániku tohoto subjektu. 

Detaily o činnosti   Artie lze najít na portálu www.slovnikceskeliteratury.cz

ARTIA měla na starosti pět okruhů kulturní sféry: gramodesky/gramofony - nakladatelství (celkem pět referátů podle teritoriálního hlediska) -  časopisy - poštovní známky, staré mince, starožitosti a šperky - filmové materiály. Artia se zabývala i tiskem ve mzdě.

 

 

 POSTALIA

 

Pro vyplácení své korespondence používala ARTIA výplatní stroje POSTALIA. Ve své sbírce jsem zachytil její první otisk z 20. 12. 1968. Byla to Postalia s odlehlým rámečkem a jednoduchžm označením uživatele (výrazný a vkusný logotyp s adresou sídla společnosti). Tento otisk vyplácel až do roku 1977. Poslední otisk s tímto označením mám ze dne 20. 12. 1977, neboť došlo ke změně označení - podnik slavil 25 let činnosti.

Otázkou zůstává, jak ARTIA vyplácela zásilky  v dlouhém období let 1953 - 1968. Měla výplatní stroj Francotyp? Anebo vyplácela jiným způsobem? Toto bílé místo se jistě v nejbližších letech zaplní....

 

Výplatní otisk s datem  15. 7. 1969

Na celistvosti jsou dva otisky s jedním logotopyem, nátisk na obálce však ukazuje na odlišný logotyp.

 

Výplatní otisk s datem 24. 8. 1978

V tomro roce si Artia připomínala 25 let své existence, zásilky vyplácl příležitostný otisk. Byl používán skutečně jen v roce 1978 (bez přesahu).  Spodní otisk na společném listu.

 

artia 003

 

Výplatní otisky s daty 25. 6. 1979 a 29. 1. 1987

 

V tomto období došlo ke změně výplatního stroje, ale i výplatního otisku. Hlavní změny jsou:

. změna označení uživatele (kromě jiných změn zaneseno podnikové PSČ 111 27),

- změna denního razítka (zaneseno PSČ, objevují se rozlišovací znaménka - tři malé hvězdičky),

- přielhlý rámeček výplatního razítka + neobvyklá změna: výplatní hodnota je polohována 9 mm od levé části vnitřního rámečku, a 5 mm od pravého rámečku výplatního razítka - předchozí otisk je se symetrickou vzdáleností 6 mm z obou stran). 

 

artia 004

 

Tento otisk vyplácel v roce 1989, 1990 a dalších letech (horní celistvost) . Jeho kontinuita byla přerušena v roce 1988, kdy si podnik připomínal 35 let své existence

 - vznikl příležitostný výplatní otisk (spodní celistvost).

 

artia 005

 

Výjimečně jsem se rozhodl reprodukovat výplatní otisk tohoto subjektu, který byl používán po vzniku Ćeské republiky - v roce 1993 a dále. Činím tak proto, že byl zajímavý. Došlo ke změně výplatního razítka - kromě nového názvu státu se objevil i symbol České pošty - poštovní trubka. Zároveň subjekt změnil i svou právní podsttauz )dříve podnik zahraničního obchodu, nyní akciová společnost). To se projevilo v označení uživatele.

Výplatní otisk s datem 14. 9. 1993

 

artia 006