Město náchod bylo odjakživa známé jako město textilu. V období 1946 - 1948 byla většina náchodnských textilek znárodněna, v roce 1949 došlo ke sdružení stávajících podniků do národního podniku Tepna Náchod. Spojily se základní závod na Plhově, přádelny v Babí a ve Starém Městě, a též tkalcovny v Náchodě a Bražci. V roce 1956 vznikl vrcholný orgán Východočeské bavlnářské závody (VBZ).

Jistý čas měl svou provozovnu (pobočku)  v Náchodě (nejdříve ve Vrchlabí)  i podnik zahraničního obchodu CENTROTEX Praha, podnik pro dovoz a vývoz čs. textilního a oděvního průmyslu. Pobočka byla později zrušena a oddělení bavlněných tknin se stalo součástí PZO Cnetrotex v Praze.

To bylo v letech 1948 - 1952. Z té doby nám zbyly dva  výplatní otisky - solitéry této pobočky, která byla oddělením 510 mající na starosti vývoz bavlněných tkanin.

Otisky jsou cenné,  první otisk : sběratelské označení FR 8h - 4m - 1k(otisk s datem 8. 1. 1949) druhý otisk sběratelského označení FR 8h - 5m - otisk s datem ? 1. 1952.

 

centrotex nachod 001

Omlouvám s za špatnou kvalitu prvního otisku: DR (1k) - označení: název CENTRPOTEX LTD. - VR (zoubkovaný obdélník, čtyřmístná výplatní hodnota).