K častým změnám docházelo v pohyblivé části výplatního razítka. Výplatní číslice byly často měněny či doplňovány podle toho, co bylo po ruce.

U výplatního otisku uživatele Buzuluk Komárov u Hořovic nap rvní pohled zaujmou výplatní znaménko (plná tečka) a nesourodé výplatní číslice (poslední nula 6mm, ostatní číslice výška 5 mm).

 

Otisk FR 8 h - 4m - 1k.

Otisk s datem 26. 1. 1961.

Denní razítko jednokruhové (změna nařízena v roce 1946 s povolenou tolerancí do konce roku 1948). 

 

BUZULUK 002