UŽIVATEL: V K D (Výstavba kamenouhelných dolů), Kladno

 

Výplatní stroj: FRANCOTYP, Bafra. model C (?)

Otisk sběratelsky: FR 8h - 4m (ov) - 2km

Dohlédací pošta KLADNO 1

 

 

BAREVNÉ MUTACE

 

V roce 1972 byl nucen shora uvedený uživatele výplatního stroje pro nedosttaek povolené a originální jasně červené barvy použít náhražku - černou razítkovací barvu.

Koláž níže ukazuje výplatní otisk ze dne 22. 2. 1972 ještě v povolené červené barvě.

Další dva otisky jsou již barevnými mutacemi po aplikaci černé barvy.

Otisk ze dne 13. 5. 72 je ve spodní části černý, ve vrchní části červenočerný (špatná aplikace barvy a nedůsledné vyčištění stroje).

Další otisk je jž černý (otisk ze dne 12. 9. 72).

 

V dalším období (1973 dále) byla červená barva opatřena a vložena do stroje.

 

DVOJÍ CHYBOTISK

K tomuto důvodu prvního chybotisku se připojil i druhý chybotisk - v názvu pošty vypadlo písmeno "O".

 

VKD 001

 

V dalším období bylo vše napraveno a otisk dostal novou podobu (změna denního razítka - nově pošta KLADNO 04, změna označení - vložení PSČ dohlédací a doručovací pošty na místo podnikového PSČ).

 

Otisky s daty 27. 3. 75 a 2. 2. 76.

 

VKD 2 001)