V období 1946 - 1992 bylo založeno mnoho nových subjektů, které sdružovaly buď původní soukromé firmy anebo vytvořily subjekty s novým zaměřením a programem.

Jedním z nových oborových organizací byl Obchod ovocem a zeleninou, oborové ředitelství. Tento subjekt používal výplatní stroj Francotyp (FR 8 - 0 - 4m) v několika podobách a následně byl nahrazen výplatním strojem Postalia.

 

FRANCOTYP

Otisk s datem 19. 8. 1970

 

PRAHA 1

Zelenina 001

 

Otisk s datem 26. 6. 1975

110 00 PRAHA 1

do otisku zanesena PSČ (denní razítko + označení uživatele) 

další data ze sbírky: 3. 11. 1976  - 4. 2. 1977 (výměna vročení)

 

Zelenina 003

 

POSTALIA

Poštou prošlé celistvosti

Otisk s datem 23. 1. 1980 (podaný na poštovní přepážku o den později a korigován poštovním denním razítkem s datem 24. 1. 1980 dle Poštovního řádu a souvisejícíh Podmínek pro použití výplatních strojů)

 

Zelenina 004

 

Otisk s datem 12. 5. 1990, na poštou pošlé celistvosti

Zelenina 005

 

I tento subjekt prošel typickým vývojem ve sledovaném obodbí: výměna strojů různých soustav z důvodu morálního a fyzického zastarání a zohlednění zásadní zěny v čs. poštovnictví - zavedení PSČ.