Ve sledovaném obodbí 4. epubliky československé byla celá řada nových institucí. Na úrovni národního podniku a později koncernového podniku existovaly  zprvu Středočeské elektrárny, později přejmenované na Středočeské energetické závody, n.p , a ještě později Středočeské energetické závody, koncernový podnik. Zvolenou zkratkou byla STE. S příchodem novější doby v rámci reforem a úprav socialistického hospodaření ke slovu přišla i ocbhodní značka, která s bleskem vévodila označení uživatele.

Tento subjekt zprvu vyplácel zásilky výplatním stojem Francotyp (tři varianty - několikerá změna denního razítka), později přišel ke slovu výplatní tsroj Postalia. Dohlédací poštou byla Praha 1 (bez/s PSČ). Pouť vyplácení výplatním strojem doprovázela tedy klasika jako u jiných subjektů té doby.

FRANCOTYP

tři růlzné varianty lišící se zejména dnním razítkem, ale i označením

STE 001

 

POSTALIA

dvě varianty lišící s označením oprávněného uživatele

otisk s datem 26.9. 1974

STE 004

otisk s datem 24. 6. 1977

změna označení

STE 005