Vydavatelství a nakladatelství včetně deníků a týdeníků byly též vděčnými uživateli výplatních strojů ve všach obdobích čs. výplatního otiskářství. Mezi ně patřila i Práce, vydavatelství a nakladateství ROH vydávající i deník Práce.

Zprvu tento subjekt používal výpatní stroj Francotyp ( otisk sběratelsky FR 8h  - 4m) s jednoduchým názvem PRÁCE, posléze došlo ke změně na soustavu Postalia. V tomto otisku se objevilo dle nařízení poštovní správy vše - název, činnost, (případné ocenění), přesná adresa včetně PSČ, S identifikací nebyl problém jako u otisků v předchozích obdobích.

V roce 1933 došlo ke změně stárnosti. Pro ilustraci přidávám srovnání období Československa a období České republiky. Změnilo se denní razítlko (velikost, přibyl symbol pošty - trubka, nová státnost), znovuse ryo označení (mírbé zvětšení, obsah stejný).

 

Francotyp

Otisk s datem 21. 2. 1948

 

PRÁCE 001

Postalia

Otisk s datem 16. 2. 1989

 

PRÁCE 002

 

Otisky Postalia s daty

- 29. 5. 1990 ČESKOSLOVENSKO

- 14. 9. 1993 ČESKÁ REPUBLIKA

 

PRÁCE 003

 

 

 

l