Třetí soustavou, která dostala od čs. poštovní správy místo v poštovním provozu na úseku poštovních služeb (pošt) byla soustava FRANCOTYP. Je to zvláštní, neboť tento výrobce byl znám čs. poštovní správě již od roku 1926 na úseku komerčních uživatelů, navíc tyto výplatní stroje fungovaly i za Protektorátu, ale i v sousedním Slovenském štátu, ba co víc, na zabraných územích pod dohledem Říšské poštovní správy. Možná, že ve zpožděném průniku do poštovní sféry hrály jiné faktory. Faktem zůstává, že soustavu Francotyp předčily švýcarský HASLER a anglický UNIVERSAL POSTAL FRANKERS (UPF). FRANCOTYP GmbH o to víc přispěl k velké variabilitě výplatních otisků a československý poštovní prostor byl obohacen o řadu výplatních tsrojů, které vynikaly kvalitou a byly dodány ve velkém množství.Byly obohaceny i sbírky sběratelů. V prostoru se objevila řada netradičních modelů, vznikly i varianty, objevily se nové druhy výplatních tsrojů. Vše díky fě. Francotyp. Navíc fyzicky vydržely po mnoho let.

FRANCOTYP I na přepážkách pošt

Ke známým modelům A (vzdálenost denního a výplatního razítka 6cm -  FR 6) a modelům B a C (vzdálenost denního a výplatního razítka 8cm  - FR 8) se připojily i stroje na příjem balíkových průvodek se dvěma razítky a z nich odvozené tsroje se vzdáleností dneního a výplatního razítka 4 c, - FR 4).

Podle absence či přítomnosti pořadového čísla otisku a vzhledu denního razítka (jednokruh, dvojkruh, a v dalším obobí i přítomnost PSČ) vznikla celá řada podtypů T

Tato škála na útovni variant je zmnohonásobena typy s počtem hodnotových číslic a grafických znamének, rozdílným zoubkováním výplatního razítka, různou šíří mezikruží denních razítek a posléze velikostí a tvarem datumových číslic.

Jedním slovem džungle. Pro sběratele ráj ve filatelistickém světě.

Tento text doplňuji grafikou a vysvětlivkami, které zpracoval dr. Miroslav Bouška. Vše pro lepší orientaci.

Jednotlivým typům, podtypům a variantám otisků Francotyp se budu věnovat nějaký čas v tomto seruálu.

       

               

                                                    +++++                                                         

                                      dvě denní razítka pro orážení                         

                                  příslušných dílů poštovní průvodky

 

                                    +++++                       +++++                                                                         °°°°°°

FRAN 001

 °°°°°° výplatní hodnotové číslice a grafické znaménko. POčet míst: 3 ....... 3m, 4 ...... 4m, 5 .......5m