CLEVELAND, OHIO

Druhé největší město v Ohiu. Nachází se na jižním břehu Erijského jezera u ústí řeky Cayahoga (irokézské slovo pro Křivolakou řeku).

Založeno dne 22. 7, 1796, kdy byl položen první kámen osady přistěhovalců. Historie začalo několik let dříve (1789), kdy vláda Spojenžch států uzavřelo dohodu s indiánskými kmeny o tomto území.

Postupně se Cleveland měnil v průmyslové centrum.

Ve městě, které jmenovalo na počátku po šéfovi jedné průzkumnické expedice Mosesi Cleavelandovi a v roce 1831 změnilo svůj název na CLEVELAND na zásah místních novin The Cleveland Advetiser (původní název se nevešal na stránku novin), se usídlilo mnoho českých a slovenských přistěhovalců. Původně měli namířeno do Texasu a Nebrasky, ale z důvodů přesvědčení a víry v úspěšnost tohoto místa, zůstali zde.  Český a slovenský živel vybudoval budovu Slovanské lípy, zřídil řadu divadel, založil mnoho spolků, byly zřízeny farnosti,  ustavil  se Sokol. Rockefeller, který měl k místním  Čechům a Slovákům blízko, na nich oceňoval tři vlastnosti: pracovitost, šetrnost a věrnost. Ve městě existuje Czech Cultural Garden, kde najdeme řadu pomníků a památníků, mezi nimi např. věnovaných K. H. Borovskému a Františku Palackému. Nejznámějším podnikatelem z Cech byl František Vlček z Budyně na Vodňansku, specialista na nářadí. Jeho výrobky vyráběné firmou Vlchek Tools Co. byly součástí každého amerického automobilu.

V tomto městě se dne 22. 10. 1915 podepsala tzv. Clevalandská dohoda, ve které se poprvé zmínil úmysl založit společný stát Čechů a Slováků. Město navštívil v roce 1918 TGM.

Řada návštěvníků směřuje do místa, kde vznikl rock and roll - do Rockenrolové dvorany slávy a muzea. Otec RandR Alana Freed odtud proslavil tento  směr hudby do cleého světa. 

 

cl 005

 

cl 002

 

 

cl 003