Jen na webu www.historiapostalis-etc.cz - Databáze výpatních otisků čs. pošt 1947 - 1992

Databáze na pokračování. Začátek dne 17. 4. 2021, poté pokračování....v různých dnech. Dnes přidávám poštu 348 02 BOR U TACHOVA A další ...

 

Slečna 001 

 

Autor dokončil složitou poštovní historii výplatních otisků bratislavských pošt (velký počet otisků, přejmenování pošt) a pokračuje dalšími poštami v rámci písmene B.

Autor opustil otisky Bratislavy a zavěsil otisky Brezna, Podbrezovej pod bradlom a Brněnce..... vše 24. 5. 2021

Dne 16. 6. 2021 autor skončil svou misi u otisků z Brna a vydal se na menší pošty - první zastávka v Bruntále, další v Broumově...

Autor zasadil poslední otisk pošt začínající písmenem "B". Poslední v seznamu je Bzenec. Další etapa: pošty s písmenem C na začátku....Jediný je CVIKOV ....

Už jsme v Českých Budějovicích a autor zavěšuje poštu České Budějovice 2 ...

Autor zapracoval a už se pustil do prvních pošt začínajících na F...

Dne 27. 6. autor vkočil do skupiny otisků spísmenem D na začátku názvu pošty .... První jsou Dačice.

Autor se dne 4. 7. 2021 ocitl v Domažlicích a míří o Dubé.....

Doba pokročila. Autor se opět po pětinedělní přestávce pustil do práce a v současnosti zpracovává otisky pošt ve FRÝDKU - MÍSTKU... DNES UKONČÍ PRÁCI NA PÍSMENU "eF"....

G ajko GABČÍKOVO, tím se v současnposti (25. 8.) zabývá autor vznikajícího Katalogu otisků výplatních strojů československých pošt 1946 - 1992." G "není náročné písmeno, to teprve přijde s písmenem "H". Těšíme se na otisky se zaniklý náýzvem Gottwaldov ....Předtím zlín, nyní Zlín ....

Čas oponou trhl a autor jiz zpracovává písmeno "H". Havlíčkův Brod 1 a 2 dokončen.

Po delší turistické a pracovní přestávce se autor stále věnuje rozšiřování Databáze otisků čs. pošt z let 1946 - 1992, zpracovává pošty s písmenem "H".

 

hostivice 001

Dne 15. 10. 2021 dokončil autor přehled otisků pošt, jejichž názvy začínají na CH. Další krok - písmeno "I".

O den později skončen přehled pošt začínajícíh n "I". Nebylo jich mnoho - jen tři. Pro ilustraci si uděláme přestávku v Ivančicích.....

 

ilava 002

Dne 10.11. autor zpracoval část otisků pošt začínajících na "J"

Listopad se přehoupl v prosinec a autor zavěsil záznamy Košice 7 a Košice 8 dne 2. 12. 2021. Počet    z o b r a z e n ý c h     celistvostí brzo dosáhne počtu 800. Až na výjimky každý záznam výoatního otisku pošty obsahuje obrázek otisku.

Nastaly Vánoce 2021 a autor ukončil 26. 12. písmeno "K" a zahájil přehledy pošt začínající na úísmemno "L". Letohrad a Letovice to jistí...

Jsme v roce 2022, před čtyřmi dny zmizel z kalendáře leden a autor začal  po dokončení pošt s "L" pracovat na přehledu otisků pošt začínajících na "M" - první byla pošta v Malackách ...

Je 17. 2. 2022 a autorovi zbývá ještě jedna položka - několik záznamů výplatních otisků z pošt v Mostě. Tím končí písmeno M a autor se bude věnovat písmenu N.

24. 2. 2022 - NEPOMUK zařazen ....

 

Jako pozornost čtenářům si občas vybere zajímavé otisky některé z pošt a zpracuje je do hlavního článku na  titulní stranu.

 

"O" jako až po Ostravu kompletně zpracováno. Každý záznam má svou ilustraci ve formě celistvosti (buď listovní zásilka anebo poštovní poukázka). Zbývají ještě několik pošt začínající na "O". 

Pomalu, ale jistě vzhůru k písmenu P, nejdůležitějšímu písmenu abecedy (zahrnuje i Prahu). První Katalog čs. výpatních otisků, který se nebude dělit na pražské a mimopražské otisky. 

 

Dne je středa 12. 10. 2022 a autor Databáze otisků čs pošt z let 1946 - 1992 (Československo) pracuje na několika úsecích této práýce:

- momentálně zavěšuje otisky pražské pošty PRAHA 08,

- dále souběžně projíždí všechny tři díly Databáze na webu a provádí korekce zařazováním nových otisk (nyní zejména příležitostných otisků, kterých se díky sekci otisků výplatních strojů a Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků, ve kterých stál v čele,  urodilo víc než dost). Současně koriguje a oplňuje údaje a data,

- zároveň zveřejňuje zajímavosti z tohoto oboru na denním žurnálu článků z poštovní historie Českokoslovenska. A že takovýc hzajímavostí dost. Občas se najde i nový objev ku prospěchu české poštovní hsitorie a sběratelské obce..

Proto se vyplatí sledovat denní žurnál a první část Databáze, ketrí je stále přístupná kveřejnosti., Další dva díly jsou zatím uzavřeny pro veřejnost a přístup je jen na vyžádané heslo. 

 

Několik otisků zařazených dnes po korekci k prvmnímu a druhému dílu (konec písmene P a začátek Prahy). 

Kolínský příležitostný otisk doplněn do 1. dílu Databáze.

 

kolin 1 003

Dva příležitostné otisky zařazeny dnes na začátek seznamu otisků pražských pošt do 2. dílu Databáze.

 

havel 002

 

Autor dospěl do prahy a zpracoval a dne 3. 12. 2022 zpracoval otisky pošty PRAHA 3, Pouští se do otisků PRAHA 4 .... Pražské otisky poskytují řadu zajímavostí. 2. a 3. část Databáze je zatím uavřena ori veřejnost.V odlvodněných případech lze poskytnout nahlédnutí pro badatelské účely poskytnutím vstupního hesla.

1. část je veřejně píístupná zdarma. (položka 1700) - obsahuje pošty začínající na písmeno A - P (Pardubice). 

Dne 27. 1. 2023 autor dokončil zanesení otisků pražských pošt do Databáze (dvouměsíční práce)  a vydal se do Prachatic. Vzal to přes Sloivensko (Prakovce). Ztaím zůstává v Prešově, kde je sedm pošt z tohoto sledovaného období.