13 strojů, 14 pošt aneb osud stroje číslo

 

V poslední době jsem se ve volných chvílích prokousával poštovními archivy. Narazil jsem na několik zajímavostí, se kterými sběratelská veřejnost nebyla ještě důkladně seznámena. Objevil jsem inové artefakty a údaje. Proto dnes zahauji další seriál "Archivy promlouvají, sbírka dokládá". Údaje z archivů se dokládají sbárkou. To je ideální stav. 

Dnešní první díl by se mohl klidně jmenovat "13  strojů, 14 pošt". Zkušený sběratel již ví, kam mířím. Pohled padl na druhou soustavu vymyšlenou anglickým výrobcem Universal Postal Frankers, která díky firmě B. Jarolímek (aspoň na začátku nákupní akce dle přání tehdejšího Ministerstva pošt dostat na přepážky výplatní stroje) poskytla čs. poštovní správě 13 výplatních strojů UPF, modelu MV (MultiValue - mnohonásobná hodnota výplatného). Stroje byly očíslovány ve výplatním razítku dole písmene U (pro Universal) a číslem příslušného stroje). První stroj měl číslo - 1 -  v denním razítku.

Je všeobecně známo, že bylo dovezeno celkem 13 výplatních strojů koncem 40. let. Ty byly umístěny na čs. pošty.  Doposud jsme žili v domnění, že 13 strojů bylo umístěno na 13 pošt.

Nový nález tento fakt vyvrací. Stroj číslo U 8 byl umístěn v historii na dvou poštách. Výrobní číslo stroje 3927, číslo klíče 1o1o.

Nejdříve to byla pošta ČESKÉ BUDĚJOVICE 1. Otisk prvního dne nesl datum 2. I. 1949. Výplatní hodnota byla pětimístná, denní razítko bez můstků a  dvoukruhové. Ohodnocení: (R).

U8a 001

 

Později byl stroj UPF MV U8 přenesen na poštu ČESKÝ KRUMLOV 1, později s názvem 381 01 ČESKÝ KRUMLOV 1. Mohlo to být počátkem 70. let (bez záruky).

Na této poště měl otisk dvě podoby bez a s PSČ.

1. otisk - bez PSČ v denním razítku - otisk s datem 25. I. 1972 (otisk poštou prošlý)

U8b 001

2. otisk s PSČ - otisky s daty 14. X. 1974 a 18. VII. 1975 na dvou celistvostech (oba poštou prošlé)

U8b 002

 

 

U8 006

Stroj měl tedy tři podoby otisků.

 

Je možné, že k podobnému případu došlo i u kěnkterých dalších strojů UPF MV (podezření mám na U 9), to však objasní až budoucí doba, pokud budou archivy k badateli milosrdné.