Neuplynulo ani dvacet čtyři hodin od prvního dílu nového seriálu o archivech a sbírkách a dospěl jsem k novému objevu týkajícího se výplatních strojů Universal Postal Frankers MV na čs. poštách. I stroj číslo U 9 byl použit na dvou poštách a měl dvě podoby.

Pošta PLZEŇ 1

Stroj s otiskem U 9 byl nejprve uveden do provozu na přepážce pošty Plzeň 1. Otisk 1. dne nesl datum 24. II. 49 (R). Denní razítko bylo dvoukruhové bez můstků a výplatní hodnota byla pětimístná.

U9 002

 

PLZEŇ 2

Počátkem 60. let se rozhodlo (jednoznačný důvod neznámý), že stroj Universal Postal Frankers MV bude přemístěn z pošty Plzeň na poštu Plzeň 2. Denní razítko bylo odpovídajícím způsobem přeměněno )změna pošty), dále bylo do dolního mezikruží doplněno rozlišovací znaménko "a". Změny doznalo i výplatní razítko - odstraněním poslední nuly v hodnotě byloa vytvořena čtyřmístná výplatní hodnota. 

Zachycená data: 5. X. 1964 a 6. III. 1974.

U9 003     U9 001