Výplatní stroje Francotyp, s otisky sběratelsky označenými jako FR 8 - 4m - 2km se dostával na přepážky čs. pošt i v dalších letech - od 50. do 80. let. Jedny z posledních začaly vyplácet již s PSČ v denních razítkách. Tyto tstoje byly výkonné a vyplácely především poštovní průvodky, kam se formátově hodily.  Vyplácely i listovní zásilky.

Výplatní číslice byly různých čs. tvarů (nejčastěji úuké zvýrazněné čílisce s rozdílnými velikostmi korunových a haléřových hodnot)., převařujícím výplatním znaménkem byla prvorepubliková hvězdička se širšími cípy, ale vyskytly se  i kosočtverce. Výplatní hodnota byla čtyřmístná. Denní razítka byla dvoukruhová s můstky, v posledních lketech se zvýrazněnými můstky.

Je možno říci, že "osmičky" udělaly přu vyplácení zásilek velmi dobrou službu.

 

TŘEBÍČ 1

Otisk 1. dne 1. 4. 1957 (R)

FR 8 - 4m - 2km

Stroj č. 33604

Stroj přidělen na poštovní úřad Třebíč 1, jako uživatele archiv uvádí Okresní poštovní úřad Třebíč 1

 

trebic 1 001

 

PŔIBRAM 1

FR 8 -  4m - 2km

Otisk 1. dne 16. 2. 1960 (R)

Stroj číslo 13142

Stroj přidělen na balíkovou přepážku poštovního úřadu Příbram 1.

 

pribram 1 001

 

PLZEŇ 26 (?)

Otisk 1. dne 20. 9. 1971 (R)

FR 8 - 4m - 2km

 

plzen 26 001

 

LOUNY 1

Otisk 1. dne 9. 11. 1977 (R)

Stroj číslo 8290, elektrický pohon, přidělen poště Louny 1 na balíkovou přepážku. 

Dle archivů byl tento stoj již v provozu předtím, a to ode dne 23. 10. 1953 (archiv nedokládá, zda na poště Louny 1 nebo jinde). 

 

louny 1 001

Otisky z poštovního provozu (pozdější doba) - balíková průvodka a listovní zásilka.

 

LOU