V minulých dnech jsme při tvorbě Databáze výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992 dospěl až do pLzně. Hned na začátku překvapení - otisk U 9 na dvou poštách v několika provedeních ..... Nezlze nezmínit.  

První poštovní výplatní stroj v PLzni byl umístěn na poště PLZEŇ 1 v roce 1948. Jednalo se o výplatní stroj anglické provenience výrobce UNIVERSAL POSTAL FRANKERS s mnohonásobnou výplatní honotou (M - Multi Value)., v pořadí devátý stroj, který byl nasmlouván a dovezen ještě firmou B. Jarolímek Praha podle pokynů Ministerstva pošt. .  Číslo stroje U 9. Výplatní hodnota pětimístná s anglickými číslicemi, jako výplatní znaménko byla použita výplatní hvězdička ze tsrojů Francotyp. Denní razítko bylo dvoukruhové bez můstků. Použity římské číslice pro řád měsíců.

Otisk s datem 24. II. 1948 . Zprvu umístěn na přepážce pošty PLZEŇ 1.

 

plzen 1 001

 

Později byl výplatní stroj přemístěn na poštu PLZEŇ 2 a otisky byly na několika místech upraveny. Jednalo se o stejný stroj U 9 výrobce Universal Postal  Frankers MV. 

 

1. varianta U9 na poště Plzeň 2

Otisk s datem 5. X. 1964

Výplatní hodnota čtyřmístná (odňata posldní haléřová nula).

 

U 9 003

 

2. varianta U 9 na poště Plzeň 2

Otisk s datem 6. III. 1974.

Do dolního mezikruží pčidáno rozlišovací znaménko "a", výplatní hodnota čtyřmístná (bez poslední haléřové nuly). 

 

 

U 9 002