Již několikrát v tomto seriálu jsem zmínil úžasný výkon německé firmy Francotyp GmbH Berlín s svými pobočnými závody při plnění dodávek výplatních strojů pro čs. poštovní správu, i když zprvu to vypadalo dost špatně s ohledem na zničené německé hospodářství. Firma vždy přání a požadavky MPT a MP splnila ve všech ohledech. Jedním z těžkých úkolů bylo dodat výplatní stroje na přepážky čs. pošt po roce 1946. Zprvu to vypadalo na nesplnitelný úkol (proto jsme získali stroje Hasler a Universal Postal Frankers), ale během roku 1948 došlo na plnění a objevilo se poměrně hodně poštovních výplatních strojů. 

Objevily se dokonce nové typy strojů Francotyp někdy i s technickými vylepšeními (např. balíkový výplatní stroj). Objevily se i nové typy. Tyto stroje a jejich otisky jsem již popsal.  Psal jsem již  o  FR čtyřce .Je i docela možné, že byly využity stroje ze zásob vzniklých dčívějším nákupem či reoaračním plněním ze strany Německa (např. stroje s gotickými číslicemi). Dnes se již pravého původu nedopátráme. Archivy něco nazančují či dokládají, ale ne vše a ne úplně.

Dnes o dalším typu - FR osmičce (FR8 - 0 - 4m). Poznatky jsem získal z 18 podkladových výplatních otisků, které jsem spároval na systému sbírka - archiv. Jednalo se jen o české pošty. Pošty dostaly modely C.

Číslování strojů  bylo zajímavé. Nejčastěji písmeno C a pětimístné číslo. U některých pošt se objevilo služební (?) číslování s písmenem A a trojmístným číslem.

Stroje byly dávány do provozu v období od roku 1948 do roku 1971 (ty i s vloženým PSČ).

Jaké mají znaky, tím začneme.

Denní razítko bylo dvoukruhové s můstky (německý vzor, která čs. poštovní správa akceptovala). Průměr  vnějšího kruhu různý 23, 24, 25, 25,5 mm. Čislice data byla subtilní, vysoká a štíhlá. Vyskytl se i případ větších a oblých číslic. Číslice bez teček. 

Pořadové číslo - neexistovalo. V poštovním proovzu se objevilo několik takovýc htsrojů, ty byly upraveny z komerčních. Jednalo se ale o výjimky a tyto otisky jsou cennými aukčními kusy.

Mezera mezi denním a výpatním razítka - prázdná. Otisky vyplácely  převážně balíkové průvodky. Výjimečně i listovní zásilky.

Výplatní razítko. Hodnota byla čtymístná a pětimístná. Číslice byly československé a  oválné anebo gotické německého vzoru.  Výplatní znaménko buď hvězdičky různých typů a velikostí (nejčastěji československá anebo kosočtvrec plný různé velikosti).   

Dlouho jsem zvažoval, jaký přehled udělat. Nakonec jsem se rozhodl pro chronologický přehled zkoumaných otisků.

VŠECHNY ZOBRAZENÉ OTISKY JSOU OTISKY 1. DNE (R) a jsou anuláty. Všechny otisky mají stejný typ výplatníc hčíslic a výplatního znaménka. Jednalo se pravděpodobně o stroje v jedné výrobní sérii. 

První čtyři otisky slabě zvětšeny.

 

ROK 1948

HRADEC KRÁLOVÉ 1

22. 6. 1948

FR 8 - 4m - 2km

Stroj vyplácel ještě v období - 1/79 .

Číslo nezjištěno.

 

1948 001

CHRUDIM 1

Otisk 1. dne 21. 6. 1948

FR 8 - 4m - 2km

Výplatní stroj C 37528

 

1948 002

 

NÁCHOD 1

Otisk 1. dne 22. 6. 1948

FR 8 - 4m - 2km

Výplatní stroj č. C 37526.

1948 011

 

 

OLOMOUC 1

Otisk 1. dne 8. 9. 1948

FR 8 - 4m - 2km

Výplatní otisk C - 37601

 

1948 004

 

PŘEROV 2

Otisk 1, dne 8. 9. 1948

FR 8 - 4m - 2km

Výrobní číslo stroje C 37603

 

1948 010