Když jsem zpracovával pohled na výplatní otisky n. p. SOJA Kolín, tak jsem se podíval na předchůdce výplatních otisků tohoto uživatele. Byla jím  továrna Kolínská cikorka.  A narazil jsem na několik zajímavostí.

Nejdříve však pár slov o  této firmě, která byla později uživatelem výplatního stroje Francotyp.

Stručná kronika 

1894          Kolínská továrna na kávové nahrážky založena skupinou osmi podílníků v čele s Čeňkem Kříčkou, který zpracoval i projekt továrny.

1898          Vytvořena akciová společnost s názvem Kolínská továrna na kávové nahrážky, kupecký podnik akciový. Lidově se vžil název Cikorka.  Vyráběly se zde kávoviny Zlatá hospodyňka a Žitovka.

1904          Továrna upravena ve stylu secese podle Kříčkova návrhu. V průčelním štítu doplněna reliéfem s ochrannou známkou továrny - sokola držícího balíček kolínské cikorky.

                 Prudká expanze, vznikají filiálky v Prostějově (1900), Lublani (1909) a Haliči (1912).

1912          Fůze se závody Buva a Berger. Společnost se stla jedním z největších podniků svého druhu v Rakousku -  Uhersku.

1917-20     Postavena filálka v Písku.

1922          Pobočka v Přelouči.

30.léta       Požár a obnova. Společnost tvoří pět továren a pět sušáren.

1939-45     KOLÍNSKÁ CIKORKA (později též nazývaná německy KOLINER CICHORIE) vyrábí své původní produkty.

1945          Poškození po náletech, rychlá oprava.

                 Znárodnění. Společnost součástí n. p. Kávoviny se sídlem v Pardubicích.

1953          Vytvořen n.p. SOJA.

1963          Součástí Čokoládoven Praha n.p. Specializace na výrobky ze sojových bobů, nugátů, kakaa, nečokoládových cukrovinek. Slavné Granko.

1983          Postaveno nové ocelové silo.

90. léta      Vstup investorů Nestlé a Danone do Čokoládoven.  Prodej závodu Soja Kolín, výrobu přebírá ALTIS. Spojení s firmou Chocoland Beri. Kolínská továrna vyrábí ledovou čokoládu a čokoládové figurky.

2013/14      Fůze Altis a Chocoland Beri - nová firma CHOCOLAND a. s.  Pardukce a distribuce cukrovinek a potravinářských polotovarů.

 

Vyplácení zásilek

Vyplácení zásilek pomocí výplatního stroje Francotyp (otisk sběratelsky FR 8h - 4m - 1k) začalo otiskem čs. prvorepublikového vzoru v prvních dnech Protektorátu ČM.

Otisk 1. dne 17. 4. 1939 (RR).

Tento otisk byl jedním z mála otisků, které politické události let 1938/1939 vtiskly do výplatního razítka rozdělený název ČESKO _ SLOVENSKO s neviditelnou pomlčkou na základě nelegitimního rozhodnutí čs. parlamentu z konce roku 1938 (zákony neprošly nedostatečným počtem hlasů, ale byly vzhledem k situaci uznány za  platné zákony).

Pomlčka je prakticky neviditelná, nedošlo k rozložení dvou slov, pomlčka byla vtlačena do existujícího názvu. Označení uživatele je prosté - KOLÍNSKÁ/CIKORKA. Dohlédací pošta KOLÍN 1.

Tento otisk je velmi zajímavý a po právu dostává ohodnocení dvě R. Jednak za pomlčku, jednak za 1. den otisku a jednak za skutečnost, že koupě výplatního stroje a vytvoení výplatního otisku se uskutečnilo během 2. republiky československé, ale otisk začal vyplácet v prvních dnech Protektorátu Čechy a Morava.

Cenný otisk.

 

cikorka 001        

Otisk v tomto vzhledu vyplácel ještě 8. 10. 1939 (!). Tedy v době, kdy už vyšla nařízení o prvním poněmčení otisků (denního razítka)  - dne 19. 9. 1939 a kdy se chystalo druhé poněmčení denního razítka (5. 12. 1939).

cikorka 002

 Je pravděpodobné, že byl vytvořeno otisk s neúplným poněmčením (jen výplatní razítko), ale kupodivu takový ve veřejném prostoru zatím nebyl zveřejněn. To je při značné frekvenci korespondence tohoto uživatele minimálně podivné.

Je známý zatím  rovnou druhý - úplný poněmčený vzor (denní razítko i výplatní razítko. Současně došlo ke změně dohlédací pošty - nově KOLÍN 2.

Otisk 1. dne 10. 5. 1940 (R).

 

cikorka 003

 

Tento otisk vyplácel dle sbírky v období od 5/40  - 8/42 -

Otisk s datem 27. 8. 1942

 

cikorka 004      

 Třetí dfeinitivní poněmčení (všechny části otisku v německo - české verzi).

cikorka 006

Označení oprávněného uživatele se změnilo koncem roku 1942, kdy došlo k zasazení německo - českého názvu: KOLINER CICHORIE/KOLÍNSKÁ CIKORKA. Otisk dle sbírky vyplácel tímto otiskem od - 10/42 - do konce Protektorátu.