A. KALLA bez A. KALLY a s A. KALLOU a jiné zajímavosti

 

Když se na někoho lepí  smůla, tak se lepí pořádně. Zajímavý vývoj provázel výplatní stroj uživatele firmy A. KALLA, První rudohorský velkoprůmysl rybích konserv ve Śmídeberku (Čechy s odbočkou v Praze XII a pobočnými továrnami v Novém Bohumíně (Slezsko) a v Temešváru (Rumunsko). Ministerstvo pošt a telegrafů publikovalo souhlas s používáním výplatního stroje Francotyp (FR 6 s - 4m) ve Věstníku č. 19 z 9. 4. 1927. Tento uživatel byl v pořadí 28. uživatelem. Historii tohoto  otisku jsem si nechal na poslední  jubilejní 100. pokračování tohoto seriálu o celistvostech výplatních otisků z území Ćeskoslovenska.

 

Nejdříve zajímavost - pod denním razítkem obvykle označení oprávněného uživatele nebývalo, A. Kalla si nechal zasadit z propagačních důvodů i pod denní razítko. Jednou, podruhé ne. Dva různé otisky z jednoho dne.

KALLA 2 001

 

 

Patálie s českým názvem dohlédací pošty v denním razítku. Patálie druhá - dopilování "2" v názvu českém i německém - zrušil se tovární poštovní úřad. Jasně a výstižně popsal tuto historii arch. Albert Jonáš ve svých studiích.

Předtím se vyskytla ještě jedna nepříjemnost. . Když se do provozu uvedl stroj, byl zpozorován  chybotisk v otisku. Český název dohédací pošty byl chybný: SMIDEBERK 2 místo správného ŠMÍDEBERK 2  ) hned dvě chyby - bezh háčku a bez čárky nad příslušnými písmeny).  Otisk s chybotiskem vyplácel od 13. 6. do 3. 6. 1927 (RRR). V této souvislosti zobrazuji výňatek z Jonášovy Studie, který tento chybotisk zachytil a zvěčnil.

KALLA 1 001

 

 

Situace se neuklidnila ani poté. Stroj dělal neplechu, a došlo k jeho výměně (z původního stroje FR 6s- 4m na FR 6h-4m). Dva  stroje, jak vyplývá ze řetězce otisků, se měnily. Poznatelné podle polohy čísla počitadla. I korespondence byla víc než bohatá.

 

KalKALLA 3 001KALLA 4 001

      Na celistvosti z roku 1936 se objevil štoček označení i pod denním razítkem - dost atypické, navíc u některých tsrojů A se středním číslem počitadla toto zasazení štočku nebylo technicky možné (viz otisky shora).