Rudolf Schönbach, třetí syn brašnáře Jana Schönbacha (1906 - 1955) založil v Černovicích u Tábora v roce 1923 kožedělnou dílnu na brašnářské zboží

Později po úspěšných letech se z dílny stala továrna na brašnářské zboží a úpravna kůží.  Další projekty zastavila válečná léta (např. úpravna kůží Vackov).

V roce 1948 přišlo znárodnění. Firmu tehdy "proslavila" aféra "7 skrýší pane Schönbachových" (nález schovaných kůží na půdě a na zahradě prostřednictvím StB).  Rudolfovi a jeho bratrovi Václavovi se podařilo uprchnout do Vídně a dále do Argentiny. 

Po změně poměrů požádal Václav Schönbach o vrácení majetku. Nepodařilo se. Nebyl oprávněnou osobou dle soudního rozhodnutí.  Soud tento restituční požadavek zamítl. Bývalá firma zůstala v soukromých rukou  čtyř bývalých představitelů n.p. Kozak Klatovy. 

 

Firma V. Schönbach vyplácela své zásilky výplatním strojem Francotyp, model Bafra, otisk sběratelsky FR 8h - 4m (ov) - 1k.

 

Otisk ze dne 1. 10. 1948.

 

Ve sbírce mám zachycený otisk s výplatním razítkem větrné růžice ze dne 30. 6. 1947. Stroj si firma opatřila pravděpodobně po roce 1945 (otisky z dřívějších období nejsou známy). 

Celistvost je zajímavé nejen otiskem z malého místa (stroje vyplácely většinou ve velkých místech), ale též i doprovodnými údaji na averzu a reverzu.

Potisk na dopisnici a výplatní otisk uvádějí  původního majitele. Gumové razítko již otisklo majitele po znárodnění - KOZAK n.p. kožedělné závody Klatovy, závod V. Schönbach Černovice u Tábora.  

Reverz kromě zajímavého textu včetně dobového pozdravu: "Dvouletce zdar!" už uvádí nového majitele KOZAK n.p. Jméno dřívějšího majitele V. Schönbach je v textu razítka uvedeno jako "závod".  

 

Averz celistvosti

 

kozak 001

 

Reverz celistvosti

 

kozak 002