Otisky 4. republiky československé (1946 - 1992)

Na začátku socialistické éry Československa byla ustavena specializovaná maloobchodní jendotka, která byla zaměřena zejména na domácí průmyslové zboží a zejména na předměty, pomůcky, nástroje, stroje a přístroje užívané v domácnost aji. Proto byl později tohoto národního podniku DOMÁCÍ POTŘEBY. Na začátku existence byl tento podnik skryt pod zkratkou Ú. O. P. P. D. První náznak změny jsem z celistvostí zaznamenal v roce 1972.

Postupně se sortiment rozšiřoval o další různé výrobky - nádobí, nádoby, kuchyňské poteřby, domácí nástroje a pomůcky, elektrospotřebiče, pomůcky pro různé domácí práce, drobné okrasné předměty, sportovní zboží, papírnictví, hygienické potřeby. Podnik měl pod sebou i síť obchodů.

Jednou z jednotek byl národní podnik v Ústí nad Labem. Tato jednotka používala výplatní stroj Francotyp s otiskem sběratelsky označeném FR6 - 0 - 4m. Číslice výplatního razítka byly atypické (stroj byl součástí  německých reparací). Číslice byly staroněmecké. Další zajímavostí je nepřítomnost počitadla otisků (němečtí uživatelé a poštovní správa tuto součást stroje nepožadovali). 

Používal jej  zprvu subjekt utajený pod zkratkou  Ú. O. P. P. D. (léta 1966 - 1973).

V sedmdesátých letech došlo k přejmenování na Domácí potřeby n.p. , to se projevilo i v otisku. Stroj byl převzat tímto subjektem a dále používán se změněným označením  (léta 1974 - 1976).

Od roku 1976 došlo k výměně výplatního stroje - stroj Francotyp šel do šrotu pro morální a fyzické zastarání a byl nahrazen strojem Postalia (mezní data: - 4/1976 - 4/1980-). Označení bylo věcně stejné jako u stroje Francotyp s rozdílem zanesení PSČ do označení ( a i do denního razítka).

 

domaci poterby 002

 

domaci poterby 001

 

domaci potreby 001