V období 4. republiky (1946 - 1992) se vyskytlo několik atypických výplatních otisků, kter vybočovaly z ustáleného vzoru/vzhledu výplatních otisků. Vytvářily se zajímavé hybridní otisky, které byly lsoženy minimálně ze e strojů dvou soustav.

Jedním z nich byl jediný případ výplatního otisku ze stroje Pitney - Bowes - model GB 6300. Základ otisku byl stroj Pitney - Bowes, výplatní razítko bylo atypické svým vzhledem a bylo převztao ze tsroje jiné soustavy. Rámeček výpatníé razítka byl dvojlinkový a připomínal rámeček výplatních strojů LIndaco - Krag. Ve výplatním razítku chyběla oddělející čárka pod názvem státu. Výplatní číslice byly ze stroje Pitney - Bowes. Rozměry vnějšího rámečku 29 x 24 mm. Takový tvar otstatní stroje PB v Československu tento tvar neměly. Odlišné je i denní razítko. Jediný případ, kdy otisk PB u nás měly můstky. ZVláštní byly i tvary a rozložení písmen názvu pošty 341 01 TRUTNOV 1. Denní razítko bylo též použito ze stroje jiné soustavy.

Tento otisk dle sbírky v užívání v období: - 1/1980 - 23. 2. 1987 - .

 

ZPA 001     ZPA 002