TEPLICE

Pohled na výplatní otisky orgánů státní správy (Městský národní výbor, OKresní národní výbor) v Teplicích ukazují, jak některé subjekty - uživatelé využívali možnost propagace a reklamy na výplatních otiscích. Po roce 1948 bohužel velmi sporadicky.

Národní výbory tuto možnost využily a veřejnost se tak dozvěděla, že Teplice jsou nejstaršími lázněmi v Ćechách. Teplice leží v kotlině mezi Českým středohořím a masívem Krušných hor.

První zmínka o Teplicích jako lázních se objevily již v 8. století (ve souvislosti s objevením prvního horkého pramene v roce 762).

 

Uživatelé používaly vhradně výplatní stroje Postalia.

 

Městský národní výbor spojil název instituce s propagačním heslem. Použití: - 3/1973 - 11/1982 -

 

teplice 005     teplice 006

 

Okresní národní výbor

Otisk s porpgačním textem (bez názvu uživatele)

Použití: - 2/1968 - 12/1976 -

 

teplice 003

 

Otisk s názvem subjektu

Použití:- 5/1978 - 8/1978 -

 

teplice 001

 

30. 9. 1991

Po vytvoření Okresního úřadu v Teplicích se tento název objevil i ve výplatním otisku

 

teplice 001