Základ pro vznik správy hlavního města Prahy byl ukotven v dekretu prezidneta republiky č. 18 ze dne 4. 12. 1944. Na jeho základě vyšlo nařízení vlády 46/1945 Sb. ze dne 24. 8. 1945, kdy byluzákoněn Ústřední národní výbor hl. m. Prahy (prozatímní orgán).. Zákonem 79/1960 Sb. ze dne 16. 6. 1960 byl pak vytvořen Národní výbor hl. m. Prahy jako vrcholný orgán při organizaci výstavby města a řízení jeho hospodářského a kulturního vývoje.

 

Pro vyplácení korespondence používal tento subjekt za dobu své existence tyto výplatní stroje a jejich otisky (FRANCOTYP, pOSTALIA - výrazný trend v historii otisků tohoto období, u soustavy Postalia došlo k zásadní změně po roce 1973, kdy se zavedla PSČ - ty musely být zaneseny do otisku včetně přesné adresy) Dohlédací pošta PRAHA 01, později 110 01 PRAHA 01. Z obálek vyplývá, že každý odbor Národního výboru služby pomocí výplatního otisku využíval k odeslání svých zásilek. 

 

FRANCOTYP

sběratelsky FR 8 - 0 - 4m 

Pozn.: denní razítko bylo dvoukruhové a můstky, přičemž dolní můstek razítka postupně opotřebením mizel

Zachycená data - rozmezí: - 22. 10. 1965 - 30. 11. 1967 - 

19. 5. 1967

 

nar 001

 

POSTALIA

 

PRVNÍ OTISK - první stroj

hraniční data:   - 29. 12. 1969 - 31. 1. 1983 - 

(bez PSČ, datumové číslice nižší a širší, bez rozlišovacího znaménka denního razítka)

otisk 29. 12. 1969

NV 002

 

Zajímavá celistvost s tímto otiskem. Během poštovní přepravy byla obálka poškozena (roztržena) a poštou označena "Došlo poškozeno" s doplňujícím denním razítkem dvou útvarů pošty (rub i líc). Tato obálka má pro mne ještě jednu vysokou hodnotu, daroval mi ji velký sběratel výplatních otisků dr. Karel Všetečka při jedné z návštěv u něj na Vinohradech, v době, kdy již mu poškozený zrak nedovoloval se věnovat jeho oblíbeným výplatním otiskům. 

 

NV 001      NV 002  

 

DRUHÝ OTISK - druhý stroj

hraniční data     - 9. 4. 1976 - 8. 4. 1980 - 

do otisku doplněno PSČ (označení i denní razítko, datumové číslice vyšší a štíhlejší, v dolním mezikruží rozlišovací znaménka)

 

NV 007