I smrt a okolnosti se smrtí spojené je součástí našeho života. Žeh k k nim patří. První organizace zabývající se žehem na českém území byla Společnost pro spalování mrtvol (1899). na její činnost navázal Spolek Krematorium ( ustaven 16. 3. 1909).

SPŽ je občamnské sdružení, které zajišťuje zpopelnění bez/s obřadem a eventuálně uložení na hřbitově.

První roky činnosti těchto organizací přinesly uzákonění žehu v našem právním řádu a iniciovaly výstavbu a provoz prvních 13 krematorií u nás. Obě zmíněné organizace existovaly několik let současně vedle seb., V roce 1922 došlo ke lsoučení a vytvoření organizace jedné - Spolek Krematorium. V roce 1955 došlo k přejmenování na Spolek přátel žehu. V roce 1966 se vytvořila Společnost přátel žehu. Dne 15. 6. 1990 byl ustaven spolek pod tímto názvem. Budova Společnosti sídlila a sídlí v Revoluční 24 (resp. 20 před přečíslováním).

1. + 2. republika: Spolek Krematorium si pořídil první výplatní stroj v roce 1937 ( otisk sběratelsky  FR 8h - 4m).  Dohlédací poštou byla PRAHA 5..

Protektorát: stejný stroj, Spolek Krematorium, čtyři podoby otisku (československý vzor, neúplný poněmčený, dva úplně poněmčené /došlo ke změně adresy z Revoluční na Berlínskou a ke změně číslování z 20 na 24)., dohlédací pošty PRAHA 5, později PRAG 5/PRAHA 5

3. republika: stejný stroj Francotyp (FR 8h - 4m), první zachycený otisk 24. 5. 1945 - , existoval druhý - rozšířená adresa ( - 12/47-), dohlédací pošta PRAHA 5

4. republika: Ve sledovaném období 4. republiky tento subjekt používal původní výplatní stroj, pochopitelně upravený podle nových pravidel z roku 1946 (FR 8h - 4m). V posledním desetiletí sledovaného období přešel uživatel na modernější a výkonější stroj Postalia (viz dále). Dohlédací pošta v tomto období byla stabilní - Praha 015 (110 15 Praha 015).

Lze říci, že tento subjekt byl jedním z nejstabilnějších, pokud se týče vyplácení zásilek a použitých prostředků:  jediný stroj, i když měl několik podob vynucených oklnostmi (změna státoprávní, změna adres z důvodů přejmenování či přečíslování). Došlo jen k několika změnám názvu. Subjekt využil otisk k  propagaci (viz příležitostný otisk).

 

SPOLEK KREMATORIUM

FRANCOTYP

v době užívání stroje Francotyp došlo k několika změnám dat v denním razítku - zde nesleduje

23. 12. 1949

příležitostný výplatní oitisk ke 40 letům existence subjektu

 

KREMA 001

 

20. 2. 1951

změna označení uživatele (odstranění příležitostného textu), další otisk zachycen s datem 5. 6. 1952.

KREMA 002 

 

SPOLEK PŘÁTEL ŽEHU

změna názvu uživatele

23. 12. 1956 + 26. 1. 1959

Krema 003

 

Krema 004

 

SPOLEČNOST PŔÁTEL ŽEHU

Francotyp

29. 12. 1971

 

Krema 005

 

Změna na stroj POSTALIA

14. 4. 1981

 

Krema 006