Uživatel: Nová huť Klementa Gottwalda Ostrava

Výplatní stroj Francotyp, Anker, A4

Výplatní otisk sběratelsky: FR 6 - 0 - 4m (ov) - 2km

Dohlédací pošta byla na otisku nečitelná anebo vypadlá, ale jednalo se pravděpodobně s nějvětší pravděpodobností o poštu OSTRAVA 36

 

Psal se rok 1974 ( 1975) a sběratelská obec objevila výplatní otisk s obráceným domicilem vdenního razítka. Mezi příspěvky se objevil příspěvek Pavla Jecha o tomto otisku ve Filatelii v 70. letech.

Pravděpodobně šlo o chybné usazení denního razítka mechanikem.

 

Nyní po letech, kdy se mi nashromáždilo dost materiálu, mohu dodat, že tento otisk vyplácel zásilky od 10. 12. 1974, aspoň podle mé sbírky.  Posledním zatím zachyceným otiskem v mé sbírce je otisk s datem 12. 12. 1975.

Otisk vyplácel zásilky v této podobě  prakticky rok, poté jej nahradil  stroj Postalia, který běžel současně s tímto strojem Francotyp.

 

 

List 1 - první zatím zachycený otisk s obrácenou Ostravou

 

obra 003

 

 

List 2 - otisky  před chybotiskem a otisk s chybotiskem

 

obra 001

 

 

List 2

Stav setrvalý - obrácená Ostrava vyplácí dál.

Zajímavá jsou i R - nálepky na clistvstech - poací poštou je Ostrava 7, jedna z nálepek je provizorní. V té době obvyklé. Celistvosti z května a září 1975.

 

obra 002

 

List 3 - obrácená Ostrava na ústřižcích z prosince roku 1975 - poslední, co ve bsírce mám

 

obra 004