Uživatel výplatního stroje: URXOVY ZÁVODY N. P. Valašské Meziříčí, cech Ostrava

Dříve Komandirní společnost  Josef Rütgers, Moravská Ostrava (viz předchozí článek).

Dnes se soustřeďuji zejména na  celistvosti z posledního období existence subjektu (důvod: zajímavosti),  pro souvislost doplňuji i dřívější obdob na konci příspěvku..

 

Výplatní stroje Francotyp, Bafra, model C5

Výplatní otisk sběratelsky: FR 8 - 0 - 5m (ov) - 2km

Dohlédací pošty. Zprvu OSTRAVA 8 40. a 50. léta - viz úplně na konci , poté  OSTRAVA 32 (60. a 70. léta) - viz níže, poté OSTRAVA 44

 

Otisky ze 70. a 80. let  jsou zajímavé těmito skutečnostmi:

a - b -c  : pošta Ostrava 44

a/ pětimístná výplatní hodnota a vysoké číslice vročení ( podávací pošta se liší u dolní celistvosti od dohlédací).

 

urx 001

 

b/ Domicil matečského závod "Valašské Meziříčí" je občas začerveněné.

 

urx 002

 

c/ V polovině 80. let došlo k deformaci "8" v datu denního razítka, začervenění domicilu je již pravidelné.

 

urx 003.

 

60. a 70. léta OSTRAVA 32

 

 

urx 004

Celistvost  zatím nejstarší - z roku 1955  dohlédací pošta tehdy byla OSTRAVA 8

 

urx 005