Služebně - propagační slogany ve výplatních strojích Postalia ze 60. let

 

Šedesátky přinesly do světa výplatních otisků čs. pošt jeden zajímavý fenomén. Souvisel jednak se zaváděním výplatních strojů soustavy POSTALIA do poštovního provozu, jednak s možností edukovat klienty pošty prostřednictvím služebně - propagačních sloganů (označení) nalevo od denního a výplatního razítka.

Nástup v 60. letech a pokračování v 70. letech  byl zajímavý, bohužel tato idea se pomalu šla do ztracena ke škodě poštovního provozu. Nicméně nám zůstalo několik edukativních otisků výplatních strojů svědčících alespoň o dobré snaze racionalizovat poštovní provoz. Později převládly spíše příležitostné otisky s označeními různých akcí, nejčastěji filatelistických. 

 

Několik příkladů služebně - propagačních sloganů ve výplatních otiscích Postalia ze 60. let. 

LIBEREC 1

Postalia č. 9380, použivatel pošta Liberec 1, dohlédací pošta Liberec 1.

Oisk 1. dne s datem 17. 9. 1964 (R).

Záměr edukace: Společně s názvem pošty uvádět i okres.

SLO 001

 

PLZEŇ 1

Postalia č. 10798

Stroj umístěn na přepážce pošty Plzeň 1.

Otisk 1. dne 13. 10. 1965 (R)

V dolní části mezikruží zajímavé rozlišovací znaménko "3d".

Záměr edukace: Placení soustřeďěného inkasa 15. v měsíci. 

 

SLO 004

 

KARLOVY VARY 1

Postalia číslo 61776 (hlavice), 10.797 (motor).

Stroj umístěn na přepážce pošty Kralovy Vary 1.

Otisk ze dne 4. 11. 1965  - otisk 1. dne (R).

Záměr edukace: Inkaso platit 15. dne v měsíci.

 

SLO 013

 

PLZEŇ 1

Viz otisk shora v tomto přehledu.

Postalia č. 10798, pošta Plzeň 1.

Otisk 1. dne 11. 2. 1966 (R).

V dolní části  dolního mezikruží rozlišovací znaménko.

Záměr edukace: Uvádění číslo doručovací pošty pro Plzeň. 

 

SLO 014

 

NYMBURK 2

Otisk s datem 1. dne 4. 4. 1966 (R).

Též data - 5/70 - 1/71 - ve sbírce. 

Záměr edukace: a/ V adrese psát okres, b/ Nedávat do dopisů peníze.

 

SLO 015

 

PODĚBRADY

Otisk s 1. dnem  použití 25. 10. 1968 (R)

Záměr edukace: a/ Psát v adrese okres, b/ Nedávat peníze do dopisů.

SLO 016